Personlig assistans

Är du i behov av assistans eller vill byta bolag
så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss
 • Godhjärtade

 • Lösningsfokuserade

 • Ärlighet

 • Drivande

 • Jordnära

 • Engagerande

Personlig assistans

Gemensam värdegrund, utgör själ och hjärta i företaget styr beteenden och beslut.

Godhjärtade – vad betyder det för oss?

 • Alla är lika viktiga på företaget
 • Vi hälsar på varandra och alla som besöker oss
 • Vi har roligt på jobbet, respekterar och bryr oss om varandra
 • Vi ber om hjälp när vi behöver det och vi hjälper varandra
 • Alla bidrar med att skapa delaktighet
 • Vi bemöter alla trevligt både kunder och personal, så att alla känner sig välkomna.

Vi ska om möjligt överträffa kunders förväntningar

Lösningsfokuseradvad betyder det för oss?

 • Vi ser möjligheter (inte problem)
  och är lösningsfokuserade
 • Vid är flexibla i vårt arbetssätt och våra lösningar
 • Vi strävar efter smidighet i en krånglig bransch/omvärld
 • Vi är lyhörda för kundernas önskemål

Vi har korta beslutsvägar och kan ta
snabba beslut.

Ärlighet –  vad betyder det för oss?

 • Tydlig kommunikation med stor öppenhet
 • Vi står för det vi utför och tar vårt ansvar.
 • Vi pratar med varandra, aldrig om varandra

Vi följer lagar och regler

Drivande – vad betyder det för oss?

 • Vi utvecklar personal genom att se alla.
 • Vi utvecklar ekonomin genom att vi prioterar och följer upp.
 • Vi tar ansvar för det arbetet vi gemensamt utför.
 • Med ett gott bemötande uppfyller vi kvalitetskraven

Jordnära – vad betyder det för oss?

 • Vi ser allas behov, vi lyfter varje individ.
 • Vi står stadigt i alla lägen.

Vi visar medmänsklighet genom att stötta olika välgörenhetsprojekt.

Engagerande – vad betyder det för oss

 • Varje persons utveckling och välmående
 • Kundnöjdhet
 • Företaget som helhet
 • En hög tillgänglighet