Ruttjänster

(Falans hemtjänster AB)

Efter att Ni tagit kontakt med oss bokar vi in ett första besök. Oftast är det arbetsledare och den person som kommer att utföra städningen med vid mötet. Vi går igenom dina önskemål kring städet och arbetsledare går igenom detta dokument.

Kontakta oss

RUTSTÄD

Efter att Ni tagit kontakt med oss bokar vi in ett första besök. Oftast är det arbetsledare och den person som kommer att utföra städningen med vid mötet. Vi går igenom dina önskemål kring städet och arbetsledare går igenom detta dokument.

Hemtjänst

Är det samma person som kommer vid varje tillfälle?

Ja, om Ni har abonnemang med oss. Då är det samma person som kommer, utom vid sjukdom eller semester. Då kommer det en vikarie i stället.

Ingår städmaterial?

Städmaterialet står vi för, men vi vill använda Er dammsugare. Om man ska använda speciella medel till köksbänkar och golv på grund av material så står kunden för dem själv. Vi önskar att de finns hemma när vi kommer så att vi kan slutföra städet.

Ut kvittering av nyckel

Vi använder oss av nyckelkvittens. Vi ansvarar för utkvitterad nyckel och koder, så att de inte kommer i orätta händer. Är Ni alltid hemma när vi kommer för att utföra vår tjänst så behöver vi ingen nyckel. Innan personal börjar hos oss tar vi alltid upplysningar ur polisregistret.

Hur lång tid tar det att städa min bostad?

Vi utgår från överenskommelsen i abonnemanget dvs vilka städuppgifter vi åtagit oss att utföra. Vår personal tar den tid den behöver för att kunna utföra dessa. För att underlätta önskar vi att leksaker och kläder är undanplockade det gör att det blir effektivare, sparar tid och det blir ett ästa resultatet.

Fönsterputs

Falans Rutstäd utför även fönsterputs. Om Ni som önskar hjälp med detta meddela minst 7 dagar innan till arbetsledare, eller vid vill den personal som utför Ert städ. Den tiden behöver vi för att planera in det, då det är många som önskar insatser av Falans Ruttjänster.v

Avbokning

Vid abonnemang måste man avboka 24 timmar innan avtalat städtillfälle. Försenad avbokning debiteras med 100%.

Om kunden inte är nöjd

Skulle vi ha missat något i utförandet ta kontakt med Angela: 0515 20 13 84 omgående, senast 48 tim efter städningen. Åtgärda inte själv innan du meddelat oss.

Vad händer om något går sönder

Om något går sönder om vi varit oaktsamma står vi självklart för kostnaden. Vi har avtal med Länsförsäkringar, ansvarsförsäkring. Visar det sig att skadan uppstått pga fel eller bristande information från kundens sida eller tredje part ansvarar vi inte för skadan. Vid första hembesöket går vi igenom om det är något som vi bör känna till för att undvika att detta händer. Efter första hembesöket är det kundens ansvar att meddela berörd personal/arbetsledare att det är något som har förändrats sen första hembesöket.

Faktura och betalning

Uppger kunden mailadress så kommer så bifogar vi fakturan dit. Önskar Ni pappersfaktura debiterar vi 20 kr för detta. Tänk på att meddela om pappersfaktura ska gå till annan adress än där vi utför tjänsten. Betalningsvillkor 20 dagar. Vid fakturafrågor kontakta Carolina Isberg:
0515 68 55 76.

Uppsägning av abonnemang

Kunden kontaktar Angela Landin 0515-68 55 72, mån-fre 8-16, om avslut önskas. Vi har 14 dagars uppsägning på abonnemang.